https://cdn.logpy.com/cdn/gabriel-santos-GBVDilE8yvI-unsplash-copy.webp

Przyczepy i naczepy używane przez przewoźników za granicą są teraz zwolnione z obowiązku powrotu do kraju przewoźnika najpóźniej po ośmiu tygodniach. Tak wynika z opublikowanych właśnie przez Komisję Europejską zrewidowanych wytycznych dotyczących praktycznego wdrożenia pakietu mobilności. Wcześniej Komisja Europejska nalegała, by obowiązkiem zwrotu objęte były również przyczepy i naczepy.

.

Obowiązek zwrotu rozporządzenia

Program Obligation to Return Scheme przewoźników, UE i Europejskiej Konfederacji Przewoźników Clecat to wspólne porozumienie, które reguluje kwestie zwrotu samochodów ciężarowych z krajów członkowskich UE. Porozumienie to weszło w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. i ma zastosowanie do wszystkich pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim UE po dniu 31 grudnia 2011 r.

Obowiązek zwrotu dotyczy wszystkich pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim UE i używanych w innym państwie członkowskim UE po 1 stycznia 2012 r. Obowiązek zwrotu nie dotyczy samochodów ciężarowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim UE przed 1 stycznia 2012 r.

Obowiązek zwrotu dotyczy również samochodów ciężarowych wynajętych lub wydzierżawionych w innym państwie członkowskim UE. Obowiązek zwrotu nie dotyczy jednak samochodów ciężarowych zakupionych w innym państwie członkowskim UE.

Obowiązek zwrotu dotyczy również samochodów ciężarowych, które są naprawiane lub serwisowane w innym państwie członkowskim UE. Obowiązek zwrotu nie dotyczy jednak samochodów ciężarowych sprzedanych w innym państwie członkowskim UE.

Istnieją wyjątki od obowiązku zwrotu w przypadku samochodów ciężarowych, które są przemieszczane wyłącznie w obrębie jednego państwa członkowskiego UE oraz w przypadku samochodów ciężarowych, które są przemieszczane wyłącznie pomiędzy dwoma lub więcej państwami członkowskimi UE.

Obowiązek zwrotu nie dotyczy samochodów ciężarowych, które są przemieszczane wyłącznie w obrębie jednego państwa członkowskiego UE. W przypadku samochodów ciężarowych przemieszczających się wyłącznie pomiędzy dwoma lub więcej państwami członkowskimi UE, obowiązek powrotu ma zastosowanie tylko wtedy, gdy samochody ciężarowe przejechały więcej niż 3500 km w okresie 12 miesięcy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *